Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů vyplývajícího ze smluvního závazku a k souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům

Vážení zákazníci,

V tomto informačním prohlášení bychom vám rádi poskytli podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů.

Prosíme, přečtěte si níže uvedené informace o zpracování osobních údajů a pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo připomínky, obraťte se na nás přes kontaktní formuláře na našich webových stránkách.

 1. Správcem vašich osobních údajů je firma Dr. Popov s. r. o., Plzeňská 857, 348 15 Planá
 2. Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů: jméno, příjmení, adresa pobytu, IČO (v případě, že jste podnikatel), telefonní číslo a e-mailová adresa, v případě, že jste poskytli souhlas i k marketingovým účelům také datum narození.
 3. Osobní údaje uvedené v předchozím bodu získáváme přímo od vás, uvádíte je při nákupu a registraci v e-shopu a při registraci do Klubu Dr. Popova.
 4. Zpracování osobních údajů, vyplývající ze smluvního závazku zpracovává údaje, nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy.
 5. Pokud jste udělili souhlas formou registrace do Klubu Dr. Popova, je souhlas udělen pro účely marketingu, který zahrnuje nabídku produktů, zasílanou elektronicky, zejména formou e-mailových zpráv.
 6. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do doby, než souhlas odvoláte. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje vymazány. V případě zpracování osobních údajů pro účely, pro něž není vyžadován souhlas (např. kupní smlouva) se doba uchování údajů řídí platnými daňovými předpisy.
 7. Pro zpracování údajů pro potřeby plnění kupní smlouvy i pro potřeby marketingu mohou mít k vašim údajům přístup i další subjekty, tzv.   zpracovatelé osobních údajů, kteří poskytují služby firmě Dr. Popov s. r. o., např. externí společnosti, zpravující naše systémy, přepravní služby apod. S uvedenými zpracovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a tím jsou též vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů.
 8. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:
  – Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
  – Právo na přístup k osobním údajům
  – Právo na opravu
  – Právo na výmaz (právo být zapomenut)
  – Právo na omezení zpracování
  – Právo na přenositelnost údajů
  – Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
  – Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů
 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoliv odvolat. Odvolání by mělo obsahovat identifikaci toho, kdo odvolání podává a výslovně uvedené, že si nepřejet, abychom vaše osobní údaje zpracovávali. Pokud byste chtěli dostávat vybrané nabídky, uveďte, prosím, jaké.