Certifikát ISO 9001 : 2009

Firma Dr. Popov s. r. o. získala dne 5. 9. 2007 certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 pro výrobu bylinných čajů a čajových směsí a výrobu doplňků stravy, a tím potvrdila kvalitu výroby ve svých provozech.

Anotace obsahu

V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu jakosti v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat výrobek, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování.

 

Certifikace systému HACCP

Základní povinností výrobce potravin, která vyplývá z §3 zákona č. 110/97 Sb., o potravinách, ve znění pozdějších předpisů, je mimo jiné výroba jakostních a zdravotně nezávadných potravin. K zajištění zdravotní nezávadnosti potravin je výrobce povinen určit ve výrobním procesu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti, provádět jejich kontrolu a vést o tom evidenci. K ověření funkčnosti a účinnosti zavedeného systému kritických bodů (HACCP), může výrobce požádat o certifikaci tohoto systému.

Certifikace systému HACCP je dobrovolná činnost, kterou výrobce dokazuje splnění požadavků nad obvyklý rámec vyžadovaný naší národní legislativou.

Anglická zkratka HACCP neboli „Hazard Analysis and Critical Control Points” (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body, v českém prostředí označován jako systém kritických bodů) je soubor preventivních opatření, které slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností související s:

  • výrobou
  • zpracováním
  • skladováním
  • manipulací
  • přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli

 

KONTROLA Z EU – SPLŇUJEME EVROPSKÉ POŽADAVKY!

Poděkování od STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ INSPEKCE za spolupráci při zabezpečení projektu “Evropská územní spolupráce”!