Pro média

Historie firmy

Firma Dr. Popov je přední český výrobce bylinných čajů a mastí, kosmetiky a potravních doplňků. Navazuje na dlouholetou rodinnou bylinářskou tradici. Již dědeček zakladatele firmy byl mnoho let lékařem ve francouzských koloniích v Africe, druhou část života působil v Čechách. Po celý život používal k léčení svých pacientů též byliny. Na jeho práci navázal syn Vladimír, velký znalec bylin a lidový léčitel. Pokračovatelem rodinné tradice je vnuk RNDr. Pavel Popov.

Na trhu více než 20 let

Firma Dr. Popov nabízí od r. 1993 širokou paletu produktů, převážně bylinných čajů a mastí. V sortimentu výrobků nechybí ani kosmetika, potravní doplňky, bylinná mýdla a éterické oleje.

Cílem firmy Dr. Popov s.r.o. není pouze prodej výrobku cílovému zákazníkovi, ale i doporučení optimálního komplexního řešení daného problému.

Politika jakosti a zdravotní nezávadnosti

Portfolio výrobků je poměrně široké, společnost má také zkušenosti s výrobou pro privátní značky. Další obchodní aktivity se sestávají z prodeje potravinářských výrobků, které jsou buď vyráběny v kooperaci se smluvními partnery a nebo nakupovány za účelem dalšího prodeje.

Obecné cíle jakosti a zdravotní nezávadnosti:

 • zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém jakosti a zdravotní nezávadnosti s ohledem na jeho efektivitu
 • produkovat bezpečné a legální výrobky
 • maximálně plnit požadavky zákazníka, a tím zvyšovat jeho spokojenost
 • vytvořit a budovat systém dlouhodobého partnerství s dodavateli surovin
 • vytvořit efektivnější interní komunikaci v organizaci, ale i směrem k zákazníkům
 • cílem společnosti je zavádění nových, kvalitních, zajímavých a poptávaných výrobků
 • vize společnosti je zaměřena na neustálé zvyšování kvality svých výrobků při zohledňování všech požadavků na zlepšování životního prostředí
 • strategie vedení společnosti do budoucího období je zaměřena na rozšíření své produkce a personální optimalizaci
 • kvalita výrobků je ve společnosti chápána jako dynamický, neustále se rozvíjející proces odrážející rostoucí nároky a očekávání zákazníka, a proto společnost hledá cesty a nástroje na zrychlení, zpřesnění a zkvalitnění svých činností a služeb, za což nese odpovědnost každý ze zaměstnanců společnosti
 • vedení společnosti osobně odpovídá za vhodné nastavení integrovaného systému managementu jakosti, jeho zlepšování, zabezpečení kvality, prevenci znečišťování při současné minimalizaci dopadů na životní prostředí a vytvoření podmínek k jejich neustálému zlepšování. Součástí odpovědnosti je dodržování legislativních a jiných předpisů.
 • vedení společnosti si uvědomuje, že základní součástí společnosti, ale i samotného procesu řízení,  je každý zaměstnanec, a proto i organizace je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své pracovníky

Dr. Popov v tisku

Jak vyzrát na zimní neduhy (článek pro Blesk zdraví - Dnes radí: RNDr. Pavel Popov, tradiční výrobce bylinných mastí a čajů)

 

 

drpopov.cz: © 2011 Dr. Popov s.r.o., realizace projektu KETNET s.r.o. (elektronické obchody, www stránky, internetové prezentace), hostováno a vyvinuto na redakčním systému MODElina, k internetu připojeno sítí TaNET. Veškerý obsah je majetkem společnosti Dr. Popov s.r.o. a jakékoliv jeho kopírování bez předchozí písemného souhlasu je zakázáno.